logo

Ieškomi pagalbininkai

Stengiamės padėti viso pasaulio gyvūnams, o tą darant mums patiems neretai prireikia pagalbos. Jeigu norite savanoriauti ir padaryti pasaulį šiek tiek geresniu, štai keletas pasiūlymų, kaip tą padaryti:

help image

VERTĖJAI

Benamių gyvūnų ir skurdžių prieglaudų problema nėra apribota skirtingų kalbų barjerais. Todėl labai svarbu pasiekti žmones jų pačių kalba: anglų, vokiečių, ispanų, prancūzų, italų, lietuvių, latvių, estų, rusų, serbų, rumunų ir daug kitų.

Aš noriu padėti

TECHNINIAI DARBUOTOJAI

Mūsų techninis personalas sudarytas iš profesionalų, kurie kiek galėdami stengiasi, kad viskas tinkamai veiktų. Vis dėlto, tą padaryti nėra lengva, kuomet problema iškyla šimtų ar tūkstančių kilometrų atstumu nuo mūsų. Tad, jeigu išmanote technologijas, mes turime jums užduotį!

Aš noriu padėti
help image
help image

TEKSTŲ KŪRĖJAI

Priežastis, dėl kurios daugybė žmonių taip dažnai neįsitraukia į kenčiančių gyvūnų gelbėjimo veiklą, yra ne todėl, kad jiems tai nerūpi, o todėl, kad jie tiesiog nežino apie tokią galimybę. Štai kodėl mums visada praverstų žmonės, gebantys sukurti tekstus, informuojančius ir aiškinančius apie įvairiausias temas.

Aš noriu padėti

RYŠIŲ SU PRIEGLAUDOMIS, PRIEGLOBSČIAIS IR LAIKINAIS GYVŪNŲ NAMAIS PAIEŠKA

Gyvūnų prieglaudos yra išsibarsčiusios po visą pasaulį, tad neretai būna sunku jas rasti, ypač – atokiose vietovėse. Mes stengiamės pasiekti kuo daugiau tokių prieglaudų, bet, norint užmegzti tiesioginius ryšius su prieglobsčiais, šis darbas reikalauja be galo daug laiko. Jei žinote apie gyvūnų prieglaudas, kurioms praverstų pagalba, praneškite apie jas mums!

Aš noriu padėti
help image
help image

KITOS GALIMYBĖS

Nesutelpate į jokią iš aukščiau pateiktų kategorijų? Nesijaudinkite! Čia nurodytos tik pačios svarbiausios ir skubiausių veiksmų reikalaujančios veiklos sritys. Tačiau išties mums praverstų bet kokia savanoriškai vykdoma jūsų veikla, galinti padėti mums gelbėti viso pasaulio gyvūnus!

Aš noriu padėti

Drauge mes galime padaryti šį pasaulį geresniu!

KONTAKTINIAI DUOMENYS

Don't miss anything

from Animals Life NET ever!

Subscribe to our newsletter!

fox_popup