logo

Beglobis Sklonište

flag

Vilnius

Beglobis Sklonište

flag

Litvanija, Vilnius

amazon

Pomozite životinjama

Kupujte kod nas

aliexpress

Pomozite životinjama

Kupujte kod nas

“Beglobis” znači “beskućnik” na litvanskom. Sklonište sa istim imenom je otvoreno 2009. kao Vilniusova grana Litvanskog društva za zaštitu životinja (LisPA). Njegov cilj je bio sprečavanje ubijanja životinja u Vilniusovom Opštinskom skloništu za životinje pod nazivom “Grinda” u Vilniusu.
2009., organizacija je prisustvovala sastanku sa članom Gradskog Veća i direktorima kompanije “Grinda”. Postignut je dogovor: “Grinda” će sarađivati sa Vilnusovim ogrankom LisPA-ei postaraće se da zdrave životinje ne budu odvedene na uspavljivanje nakon period karantina. Kako bi ovo bilo postignuto, napravljen je društveni projekat pod nazivom “Vagoni Života”. Sve životinje su predate „“Vagonima Života““ na dalju brigu i potragu za novim domovima. Vilnusova grana LisPA-e je uradila sve u njenoj moći da zaustavi ubijanje životinja u kompaniji “Grinda”.
2013., društvo je osnovalo dobrotvornu organizaciju pod nazivom “Beglobis” kako bi sačuvalo životinje. “Beglobis” se finansira isključivo donacijama. Sklonište ove organizacije, koje se može videti u prenosu uživo, zbrinjava 30 mačaka i 25 pasa.
Ciljevi “Beglobisa” su:
-briga o životinjama, njihova zaštita od patnje, okrutnosti, ubijanja i drugih negativnih uticaja;
-obrazovanje ljudi o humanom stavu prema životinjama;
-pomaganje državnim institucijama i privatnim organizacijama u rešavanju problema zalutalih životinja;
-implementacija i promovisanje programa sterilizacije lutalica;
-otkrivanje slučajeva zloupotrebe životinja i staranje o tome da oni koji zloupotrebljavaju životinje budu kažnjeni zakonom.
Ciljevi skloništa su ambiciozni i srdačni, ali je potrebna pomoć kako bi oni bili postignuti. Možete podržati sklonište kupovinom neophodnih proizvoda u onlajn prodavnici koja se nalazi ispod a Vaša kupovina će biti dostavljena skloništu što je pre moguće!

Skorašnja kupovina

Product E-mail adresa
1

Konzervirana hrana za mačiće

g****e@hotmail.com
2

Konzervirana hrana za mačiće

o****2@gmail.com

NEOPHODNI PROIZVODI ZA SKLONIŠTE

Small Package 400g+6*70g+1pc

10,00€

Suva hrana za mačke (2kg)

11,50€

Konzervirana hrana za mačke (1,2kg)

5,99€

Konzervirana hrana za mačke (2,4kg)

9,99€

Suva hrana za mačke (10kg)

37,99€