logo

Privatno sklonište “Moi Hvostiki”

flag

Krasnodar

Privatno sklonište “Moi Hvostiki”

flag

Rusija, Krasnodar

amazon

Pomozite životinjama

Kupujte kod nas

aliexpress

Pomozite životinjama

Kupujte kod nas

Privatno sklonište „“Moi Khvostiki““se nalazi u selu Vasyurinskaya, u Regionu Krasnodar.
Sklonište je osnovano 2007. Trenutno ima 83 ljubimca: 45 pasa i 38 mačaka. Svi ljubimci su različiti: različitih godišta, veličina, rasa i sudbina. Neki od ljubimaca su nepokretni. Ovim ljubimcima je potrebna podrška tokom celog života od strane skloništa. Drugi ljubimci se još uvek nadaju da nađu novi dom. Organizacija se kategorično protiv eutanazije.
U ovome trenutku, „“Moi Khvostiki““ nije u mogućnosti da na kvalitetan način opremi svoj posed – psi žive u kabinama na otvorenom, mačke žive u kući domaćice skloništa. Organizacija teži da uspostavi prenose uživo kako bi privukla dodatnu pomoć od ljudi širom sveta i govori o skloništu i njegovim ljubimcima.
Domaćica skloništa je jedina osoba koja se brine o ljubimcima. Ona čisti posed, stara se da je sve u redu, hrani i druži se sa životinjama! Volonterski pokret iz Krasnodara, „“Šansa za Život“ znatno pomaže životinjama. Ovo su volonteri bez kojih bi aktivnosti skloništa bile nemoguće. Volonteri ovog skloništa su voljni da poboljšaju sklonište „“Moi Khvostiki““ a potom i druga skloništa u Regionu Krasnodara. „“Šansa za Život““ pruža pomoć prilikom sterilizacije ljubimaca, pribavljanju nepotrebnih dobara za ljubimce i, najbitnije, traženja novog doma za njih!
Organizacija „“Moi Khvostiki““ za cilj ima dostizanje nivoa evropskih skloništa i unapređenje kvaliteta života stanovnika skloništa. Svi ljubimci su sterilisani i sređeni kako bi našli novi dom što je pre to moguće.
Od dana osnivanja, sklonište je bilo dom za više od 1000 pasa i mačaka.
Skloništu je stalno potrebna pomoć volontera radi šetanja i sterilizaciije mačaka, kao i radi nalaženja novog doma za njih. Sklonište u potpunost zavisi od donacija dobrih ljudi. Organizacija vodi precizno računovodstvo i kontrolu o potrošenom novcu. Dodatni video i foto materijali postoje.

Skorašnja kupovina

Product E-mail adresa
1

Suva hrana za pse

Suva hrana za mačke

o****r@mail.ru
2

Suva hrana za pse

Suva hrana za mačke

o****r@mail.ru

NEOPHODNI PROIZVODI ZA SKLONIŠTE

Suva hrana za pse (10kg)

39,99€

Suva hrana za mačke (2kg)

11,50€

Kutija za transport ljubimaca (kg)

32,5€

Krevet za ljubimce 80 cm

18,99€

Suva hrana za mačiće (2kg)

12,99€