logo

Stari Maček Cat Sklonište

flag

Voloder

DRUGE KAMERE U SKLONIŠTU

cameras
cameras
cameras

Stari Maček Cat Sklonište

flag

Hrvatska, Voloder

amazon

Pomozite životinjama

Kupujte kod nas

aliexpress

Pomozite životinjama

Kupujte kod nas

„Stari Maček“ je jedino hrvatsko sklonište za napuštene i stare mačke. Nalazi se blizu Nacionalnog parka prirode blizu Zagreba, glavnog grada Hrvatske. današnji dom je našlo 2008. nakon što je pre toga čuvalo mačke u malom stanu.

Glavni razlog zašto je ovo sklonište toliko jedinstveno s emože videti iz njegovog imena. prosečna starost mačaka je 7 godina. Što je starija mačka manja je verovatnoća da će naći novi dom, tako da je rad skloništa neprocenjiv. Trenutno, tamo živi 130 mačaka, i u kući i u maloj bašti napolju.

Takvo jedinstveno sklonište s euvek suočava sa problemima. Pored manjka podrške od strane vlade i lokalne samouprave, sklonište je i udaljeno i zimi se do njega može doći ili saonicama ili kamionetima. I sve ovo otežava dolazak volontera i snabdevača hrane.

Uprskos svim ovim uslovima, upravljačica skloništa (Ljiljana Horvat- Komerički uz pomoć njenog supruga Josipa), kao i volonteri, rade naporno kako bi ostvarili ciljeve. kao i većina zaljubljenika u životinje, oni su veoma ambiciozni. Oni teže tom eda pruže dom za mačke koje nikada nisu imale dom ili su napuštene. Najbitniji o dnjihovih ciljeva jeste kreiranje zajedničkog mesta za sve entuzijaste prava životinja kako bi se lakše koordinirali i očistili ulice od životinja lutalica.

Nepotrebno je reći da je skloništu potrebna pomoć i od volontera i dobrih ljudu koji su spremni da pomognu kupovinom hrane za ljubimce. Uz dovoljno pomoći, sklonište može da ostvari i neke od najambicioznijih zadataka.

Skorašnja kupovina

Product E-mail adresa
1

Pesak za mačiji izmet

l****1@gmail.com
2

Konzervirana hrana za mačke

a****9@mail.ru

NEOPHODNI PROIZVODI ZA SKLONIŠTE

Pesak za mačiji izmet (14l)

13,39€

Suva hrana za mačke (2kg)

11,50€

Konzervirana hrana za mačke (1,2kg)

5,99€

Konzervirana hrana za mačke (2,4kg)

9,99€

Suva hrana za mačke (10kg)

37,99€