logo

თავშესაფარი "Adirondack გადაარჩინე მაწანწალა"

flag

Corinth

სხვა კამერები ამ თავშესაფარში

cameras

თავშესაფარი "Adirondack გადაარჩინე მაწანწალა"

flag

აშშ, Corinth

დაეხმარე პროექტს Animalslife.NET

აირჩიეთ ერთჯერადი გადასახადის ოდენობა ან გამოწერა:

ყოველ თვე

ერთხელ

€1

€5

€10

€20

€25

€50

€100

amazon

დაეხმარეთ ცხოველებს

შეიძინეთ ჩვენთან ერთად

aliexpress

დაეხმარეთ ცხოველებს

შეიძინეთ ჩვენთან ერთად

თავშესაფარი “Adirondack Save A Stray” არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც აბინავებს დაშავებულ, უარყოფილ, უპატრონო, ან გამოგდებულ ცხოველებს. თავშესაფარი შეიქმნა იმ იდეით, რომ მოეხდინა ყველა ცხოველის სტერილიზაცია/კასტრაცია მაწანწალა ცხოველების რიცხვის შესამცირებლად. ASAS-ი არის „არ მოკლა“ იდეის მატარებელი თავშესაფარი, რომელსაც საკმარისი ფართის არარსებობის გამო სამწუხაროდ არ შეუძლია ყველა ცხოველის დახმარება. 2016 წლის შემოდგომაზე, თავშესაფარმა თავისი 28-ე წლისთავი აღნიშნა და მთელი მისი არსებობის განმავლობაში პროგრესული და ინოვაციური ორგანიზაციის სახელი დაიმკვიდრა ცხოველებზე ზრუნვისა და დასაბინავებლად საჭირო ოპერაციების გამო. ამ ხნის მანძილზე თავშესაფარი ისე გაიზარდა, რომ მას უკვე შეუძლიათ ყოველწლიურად 2500 ცხოველისთვის იპოვოს ახალი საცხოვრებელი ადგილი.
როგორც თანამედროვე თავშესაფარების უმეტესობა, “Adirondack Save A Stray” თავშესაფარიც უტარებს სამედიცინო შემოწმებას და საჭირო პროცედურებს ყველა ახალ მოყვანილ ცხოველს, დაწყებული ვაქცინაციიდან-დამთავრებული ჩვეულებრივი ანალიზებით. ცხოველები ასევე უზრუნველყოფილნი არიან ASAS ID-ით. თავშესაფარში ყოფნის პერიოდის გარდა, ორგანიზაცია უფასოდ უწევს სამედიცინო დახმარებას ცხოველებს მათი გაშვილების შემდეგაც.
თავშეფრის ადმინისტრაცია სთხოვს ცხოველის აყვანის მსურველ ყველა ინდივიდს ყურადღება გამოიჩინოს და პასუხისმგებლობით მოეკიდოს აყვანას, რადგან ცხოველი აყვანის მომენტიდან უკვე ოჯახის წევრი ხდება, რომელიც საჭიროებს მოვლასა და სიყვარულს, ზოგჯერ კი დიდ მოთმინებასაც.
თავშესაფარი არ იღებს არანაირ დახმარებას მთავრობისაგან და არსებობს მხოლოდ ცხოვლების მოყვარული ადამიანების შემოწირულობებით. სწორედ ამიტომაა აუცილებელი ასეთი თავშესაფრების მაქსიმალურად დამხარება, რადგან რაც უფრო მეტ დახმარებას მიიღებენ ისინი, მით მეტი ცხოველი მიიღებს შანსს იპოვოს ახალი საცხოვრებელი ადგილი.

ბოლო შესყიდვა

სხვა კამერები ამ თავშესაფარში

ქვიშა კატების ფეკალიებისთვის (14ლ)

Extra strong clumping cat litter, 100% natural, made from whole kernel corn, bio-degradable and flushable

13,39€

მშრალი საკვები ძაღლებისთვის (2kg)

Highly digestible dry food, rich in tasty turkey and rice. The selected protein sources help food intolerance and omega 6 fatty acids support healthy skin and fur.

11,50€

დაკონსერვებული საკვები კატებისთვის (1,2kg)

Canned food with high-quality and natural ingredients, with at least 70% meat and free from preservatives and additives. Available in a variety o

5,99€

დაკონსერვებული საკვები კატებისთვის (2,4kg)

Natural wet cat food with a minimum 70% meat and fish content. It is gluten-free and full of nutrients, containing no artificial additives & available in a range of delicious, mouth-watering flavours.

9,99€

მშრალი საკვები ძაღლებისთვის (10kg)

Dry food specially designed for fussy or sensitive cats, rich in salmon and with easily digestible ingredients. It has an optimum calcium-phosphorus content for prophylaxis against urinary stones.

37,99€