logo

კატების თავშესაფარი "Animalia's"

flag

სკოპიე

სხვა კამერები ამ თავშესაფარში

cameras
cameras

კატების თავშესაფარი "Animalia's"

flag

მაკედონია, სკოპიე

დაეხმარე პროექტს Animalslife.NET

აირჩიეთ ერთჯერადი გადასახადის ოდენობა ან გამოწერა:

ყოველ თვე

ერთხელ

€1

€5

€10

€20

€25

€50

€100

amazon

დაეხმარეთ ცხოველებს

შეიძინეთ ჩვენთან ერთად

aliexpress

დაეხმარეთ ცხოველებს

შეიძინეთ ჩვენთან ერთად

“Animalia” არაკომერციული, ცხოველების უფლებათა დაცვის საზოგადოებაა ოჰრიდში, მაკედონიაში. ის 2013 წელს დაარსდა და იბრძვის მაწანწალა ცხოველებისათვის უკეთესი მომავლის შექმნისა და ზოგადად, ცხოველების უფლებების დაცვისათვის. რამოდენიმე გალიის მქონე თავშესაფრიდან დაწყებული იგი სწრაფად გადაიქცა დიდ ორგანიზაციად, რომელიც დღესდღობით იფარებს 35-ამდე უსახლკარო ცხოველს და გახსნის დღიდან შეძლო მოეძებნა ახალი სახლი 150-ზე მეტი ძაღლისათვის.
2015 წელს თავშესაფრის ორმა მოხალისემ, რომლებიც ცხოვრობდნენ ქვეყნის დედაქალაქ სკოპჟეში, ოთახი გამოუყვეს კატებს, რადგან თავშესაფარს არ გააჩნდა შესაბამისი პირობები მათ შესაფარებლად. ეს ქმედება პირდაპირ მეტყველებს მოხალისეების სიყვარულსა და თავდადებაზე ცხოველების კეთილდღეობის მიმართ. ამ ქმედების მიზანი იყო უსახლკარო კატების დახმარება. გაქცეული, დაშავებული, ან ავადმყოფი კატების შეფარებითა და მათი მკურნალობით დაწყებული საქმე, მოგვიანებით კი მათი მოყვარული და მზრუნველი პატრონების ხელში გადაცემით დამთავრებული პატარა წამოწყება “Animalia”-ს კატების თავშესაფრად გადაიქცა, რომელიც ამჟამად ზრუნავს 8 კატაზე, ხოლო წინა წლის განმავლობაში 30-ზე მეტ კატას მოუძებნა ახალი საცხოვრებელი ადგილი.
ისევე, როორც სხვა თავშესაფრები, Animalia”-ც ცდილობს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე ცხოველთა კეთილდღეობისა და ქვეყანაში არსებული მაწანწალა ცხოველების მდგომარეობის შესახებ, ისევე როგორც შინაური ცხოველებისადმი მეპატრონეების პასუხისმგებლობის საკითხზე.
თავშესაფარში მომუშავე ადამიანები მთლიანად მოცულნი არიან თავისი საქმით. თუმცა, ორგანიზაციის სათანადოდ მართვა უდიდეს ძალისხმევას მოითხოვს იმ პირობებში, როდესაც ორი თავშესაფარი საზოგადოების მხრიდან მინიმალური მხარდაჭერის გზით ახერხებს ცხოველებზე ზრუნვას. სწორედ ამიტომაც მათ სჭირდებათ ჩვენი დახმარება. გადახედეთ ონალიან მაღაზიას იმ პროდუქტების შესაძენად, რაც თავშესაფარს სჭირდება და დამატებით იხილეთ ფულის შეგროვების ველიც. დაეხმარეთ მათ ცოტათი მაინც – ამ გზით ჩვენ მართლა შევძლებთ მოვახდინოთ ცვლილება!

ბოლო შესყიდვა

Product ელ-ფოსტის მისამართი:
1

მშრალი საკვები ძაღლებისთვის

d****[email protected]
2

დაკონსერვებული საკვები კატებისთვის

s****[email protected]

სხვა კამერები ამ თავშესაფარში

კრისტალური ქვიშა კატის სანიტარიისათვის (15kg)

This brilliant silicate litter stops odours in seconds! Extremely absorbent, environmentally-friendly, and efficient.

12,00€

მშრალი საკვები ძაღლებისთვის (2kg)

Highly digestible dry food, rich in tasty turkey and rice. The selected protein sources help food intolerance and omega 6 fatty acids support healthy skin and fur.

11,50€

შემწოვი საფენები (30qty)

BREATHABLE Super ABSORBENT  Pads. Absorbs and Locks away all Fluids that carry Bacteria and Germs.

9,49€

დაკონსერვებული საკვები კატებისთვის (1,2kg)

Canned food with high-quality and natural ingredients, with at least 70% meat and free from preservatives and additives. Available in a variety o

5,99€

დაკონსერვებული საკვები კატებისთვის (2,4kg)

Natural wet cat food with a minimum 70% meat and fish content. It is gluten-free and full of nutrients, containing no artificial additives & available in a range of delicious, mouth-watering flavours.

9,99€