logo

"ჰანოის ცხოველების გადამრჩენელი" თავშესაფარი

flag

Hanoi

სხვა კამერები ამ თავშესაფარში

cameras
cameras

"ჰანოის ცხოველების გადამრჩენელი" თავშესაფარი

flag

ვიეტნამი, Hanoi

დაეხმარე პროექტს Animalslife.NET

აირჩიეთ ერთჯერადი გადასახადის ოდენობა ან გამოწერა:

ყოველ თვე

ერთხელ

€1

€5

€10

€20

€25

€50

€100

amazon

დაეხმარეთ ცხოველებს

შეიძინეთ ჩვენთან ერთად

aliexpress

დაეხმარეთ ცხოველებს

შეიძინეთ ჩვენთან ერთად

ჰ”Hanoi Pet Rescue” თავშესაფარი პირველია, რომელიც ვიეტნამის დედაქალაქ ჰანოიში გაიხსნა. ის 2012 წელს დაარსდა და მას შემდეგ ის ყოველთვის ცდილობს უსახლკარო კატებისა და ძაღლებისთვის ახალი სახლების მოძებნას და მათთვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას ცხოველთა დამხმარე აქტივისტებისა და სხვადასხვა პრევენციული და საგანმანათლებლო კამპანიების დახმარებით.
აქტიური კამპანიების გატარებისთვის თავშესაფარი თანამშრომლობს სხვადასხვა ვეტ. კლინიკებთან, ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციებთან და აქტივისტებთან, რომლებიც შეშფოთებულები არიან ცხოველთა კეთილდღეობის საკითხით მათ ქვეყანაში. თავშესაფარი უკვე 6000-მდე ცხოველს დაეხმარა და ხშირად ის 100-მდე ცხოველს ეხმარება თვეში. ორგანიზაციის მიზნებია:
1. გადარჩენა და ცხოველების სახლებში დაბრუნება
ორგანიზაციის მიზანია იპოვოს რაც შეიძლება მეტი უსახლკარო ცხოველი და გადაარჩინოს, შემდეგ კი უზრუნველყოფს მათთვის სახლების მოძებნას. ეს ხორციელდება საკმაოდ გრძელი და რთული პროცესის საშუალებით, რომელიც მოიცავს დახმარების საჭიროების მქონე ცხოველზე ინფორმაციის მიღებას, მის გადარჩენას და ყველა საჭირო მკურნალობის ჩატარებას. ამის შემდეგ ცხოველი იქამდე ცხოვრობს თავშესაფარში, სანამ არ მოხდეაბ მისთვის ახალი საცხოვრებელი ადგილის მოძიება. თუმცა, ცხოველის აყვანის შემდეგაც თავშესაფარი აქტიურ მონიტორინგს ატარებს ცხოველთა საცხოვრებელი პირობების დასადგენად და ეხმარება ახალ მეპატრონეს მის მოვლაში.
2. აამაღლოს საზოგადოების ცნობიერება
ორგანიზაცია ცდილობს აამაღლოს საზოგადოების ცნობიერება ცხოველების კეთილდღეობასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებასა და უსახლკარო ცხოველების შესახებ ინფრომაციის გავრცელების გზით. თავშესაფარი აგრეთვე ეხმარება იმ ადაიანებსაც, ვისაც უკვე ჰყავს ცხოველი სახლში. ამ საზოგადოებაში მიაჩნიათ, რომ ცხოველის ყოლა ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც მისი გადარჩენა, რისთვისაც ისინი აკეთებენ ვიდეო გაკვეთილებს ცხოველების მოვლასთან და მის აყვანასთან დაკავშირებულ პასუხისმგებლობაზე, გახსნილი აქვთ ცხელი ხაზი იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ცხოველები, ვისაც უკვე ჰყავთ პატრონები, ნამდვილად იღებენ სიყვარულსა და მოვლას.

Hanoi Pet Rescue ერთ-ერთი იმ მრავალი ორგანიზაციის მსგავსია, რომელიც დახმარებას უწევს ცხოველებს მსოფლიოს ყველაზე მივარდნილ ადგილებშიც კი. დაეხმარეთ მათ! შეიძინეთ საჭირო პროდუქტები ამ თავშესაფრისათვის და ჩვენ მის ადგილზე მიტანას ვუზრუნველყოფთ.

ბოლო შესყიდვა

Product ელ-ფოსტის მისამართი:
1

დაკონსერვებული საკვები კატებისთვის

z****[email protected]
2

მშრალი საკვები ძაღლებისთვის

დაკონსერვებული საკვები კატებისთვის

j****[email protected]

სხვა კამერები ამ თავშესაფარში

ქვიშა კატების ფეკალიებისთვის (14ლ)

Extra strong clumping cat litter, 100% natural, made from whole kernel corn, bio-degradable and flushable

13,39€

მშრალი საკვები ძაღლებისთვის (2kg)

Highly digestible dry food, rich in tasty turkey and rice. The selected protein sources help food intolerance and omega 6 fatty acids support healthy skin and fur.

11,50€

დაკონსერვებული საკვები კატებისთვის (1,2kg)

Canned food with high-quality and natural ingredients, with at least 70% meat and free from preservatives and additives. Available in a variety o

5,99€

დაკონსერვებული საკვები კატებისთვის (2,4kg)

Natural wet cat food with a minimum 70% meat and fish content. It is gluten-free and full of nutrients, containing no artificial additives & available in a range of delicious, mouth-watering flavours.

9,99€

მშრალი საკვები ძაღლებისთვის (10kg)

Dry food specially designed for fussy or sensitive cats, rich in salmon and with easily digestible ingredients. It has an optimum calcium-phosphorus content for prophylaxis against urinary stones.

37,99€