logo

Trung tâm cứu trợ động vật tư nhân “Vtoraya zhizny”

flag

Shymkent

Camera coming soon

Our warehouse

Animal shelter

Trung tâm cứu trợ động vật tư nhân “Vtoraya zhizny”

flag

Kazakhstan, Shymkent

Hỗ trợ dự án Animalslife.NET

Chọn số tiền thanh toán một lần hoặc đăng ký:

mỗi tháng

Một lần

€1

€5

€10

€20

€25

€50

€100

amazon

Giải cứu động vật

Mua sắm cùng chúng tôi

aliexpress

Giải cứu động vật

Mua sắm cùng chúng tôi

Lần mua Hàng gần đây

CÁC SẢN PHẨM CẦN THIẾT CHO TRUNG TÂM BẢO VỆ ĐỘNG VẬT