logo

Засолниште "Beliy Bim"

flag

Алматы

Camera coming soon

Our warehouse

Animal shelter

Засолниште "Beliy Bim"

flag

Казахстан, Алматы

Помогнете го проектот

Изберете го износот на еднократна исплата или се претплатите:

секој месец

еднаш

€1

€5

€10

€20

€25

€50

€100

amazon

Помогнете им на животните

Купувајте со нас

aliexpress

Помогнете им на животните

Купувајте со нас

Неодамнешно купување

Производи кои му се неопходни на засолништето