logo

Купуваjте со нас

Освен купување на храна за миленици за засолништата онлајн на нашата веб страна, можете да купувате и секојдневни работи и да помогнете на засолништата за животни со тоа, исто толку лесно. Се додека одите на онлајн продавницата на страната на засолништето на нашата веб страна и купите било што за време на определениот период, определена сума од вашето купување ќе оди директно за бенефитот на засолништето или центарот за згрижување. За да ги најдете најдобрите онлајн продавници кои вас ви одговараат о да пристапите кон нив преку Animals Life NET, притиснете тука.

Список на онлајн продавници

Name Тип Време за купување Средства за засолништето

1

aliexpress

Онлајн продавница за продажба

200 мин.
4%

2

emag

Онлајн продавница за продажба

3 ден/денови
1% - 12%

3

amazon

Онлајн продавница за продажба

1 ден/денови
4% - 8.5%

4

linksyn

Online shop

35 ден/денови
2.5% - 3%

5

zooplus

Online shop

1 ден/денови
3%

6

love

Online shop

30 ден/денови
15%
anim

Страна на засолништето

Одете на страната на засолништето на кое сакате да му помогнете

arrow
online

Онлајн продавница

Одете до онлајн продавницата од страната на тоа засолниште

arrow
cart

Купување

Купете се што ви треба за определено време

arrow
hand

Средства кои одат за нас

Ние добиваме процент од вашето купување

arrow
food

Храна за засолниште

Ние ги користиме тие пари за да купиме храна за засолништето