logo

Засолниште "Tiara"

flag

Amadora

Засолниште "Tiara"

flag

Португалия, Amadora

Помогнете го проектот Animalslife.NET

Изберете го износот на еднократна исплата или се претплатите:

секој месец

еднаш

€1

€5

€10

€20

€25

€50

€100

amazon

Помогнете им на животните

Купувајте со нас

aliexpress

Помогнете им на животните

Купувајте со нас

Associação Tiarama правно беше основан во 2015 иако волонтерската работа на основачите трае веќе 10 години.
Главната цел на засолништето е да се спасат мачки и кучиња од улиците, да се излекуваат, да се стерилизираат и кастрираат и да им се најде дом за посвојување. Засолништето се залага во имплементација на програмата Фати – Стерилизирај– Врати кај колониите на неприпитомени мачки.

Со текот на годините, и покрај ограничените средства и број на волонтери со работењето на ова засолниште стотици животни најдоа одлични домови за живеење.
Поранешното (и најпрво) засолниште беше напуштена куќа без струја и вода. И покрај напорната работа, тие стари ѕидови овозможија ова засолниште да спаси многу животни.
Сега за засолништето се изнајмува просторија каде што се извршува соодветна работа за изградба на пристојно засолниште за мачки. За жал, засолништето добива многу малку донации (и поголемиот дел од нив се користат за плаќање на ветеринарните трошоци бидејќи засолништето е во постојан долг) така што работата оди доста бавно бидејќи засолништето собира пари преку мали распродажби и панаѓури и секако преку Facebook страната на засолништето.

Меѓудругото, засолништето им дава поддршка на одредени семејсва давајќи им храна и/или ветеринарна грижа за нивните животни.

Понекогаш, засолништето добива критики за процесот на посвојување животно, добива коментари дека процесот е комплициран, бидејќи покрај потпишувањето договор за посвојување потребна е и посета на домот на луѓето што сакаат да го посвојат животното. Сепак, подобро е да се премине преку критиката и посвојувањето да се заврши според процедура, отколку да се превземе ризик посвоеното животно повторно да биде напуштено.

Засолништето постојано има потреба од сува и конзервирана храна и песок за измет од мачки. Покрај тоа, засолништето има потреба и од многу други работи меѓу кои, кафези, справи за гребење за мачки, играчки итн.

Неодамнешно купување

Product Е-маил
1

Конзервирана храна за мачиња

Сува храна за мачки

Конзервирана храна за мачки

Песок за тоалет за мачки

i****[email protected]
2

Конзервирана храна за мачки

a****[email protected]

Производи кои му се неопходни на засолништето

Конзервирана храна за мачки (2,4kg)

Natural wet cat food with a minimum 70% meat and fish content. It is gluten-free and full of nutrients, containing no artificial additives & available in a range of delicious, mouth-watering flavours.

9,99€

Сува храна за мачки (10kg)

Dry food specially designed for fussy or sensitive cats, rich in salmon and with easily digestible ingredients. It has an optimum calcium-phosphorus content for prophylaxis against urinary stones.

37,99€

Конзервирана храна за мачиња (0,42kg)

Natural, grain-free complete food for kittens. This tasty wet food is made from 72% meat and enriched with vegetables and fine herbs. It is packed with essential proteins, vitamins and taurine.

4,99€

Песок за тоалет за мачки (14л)

Extra strong clumping cat litter, 100% natural, made from whole kernel corn, bio-degradable and flushable

13,39€

Конзервирана храна за мачки (1,2kg)

Canned food with high-quality and natural ingredients, with at least 70% meat and free from preservatives and additives. Available in a variety o

5,99€